Školy Střední škola pedagogická a sociální Zlín

Publikováno 7. září, 2015

Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o.

Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. – adresa:

Česká 4787, 760 05 Zlín 5

Typ školy: Soukromá, zřizovatel: SOŠ

Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. – kontakty

  • Kontaktní osoba: Hana Dolanská, telefon: 577 438 565
  • E-mailová schránka: info@sspgs-zlin.cz
  • IČ: 25344587
  • Telefon: 577 438 565
  • Fax:
  • ředitel: Mgr. Alena Kulíšková

Vyučované jazyky
Angličtina
Němčina

Na školní rok 2015 přihlášeno 53, z toho přijato 28 žáků.

Na školní rok 2016 se plánuje přijmout 40 žáků.
Forma studia je Denní. Studium ukončuje Maturitní zkouška. Povinná školní docházka

Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. – Požadavky na uchazeče / přijímací zkoušky

Na školní rok 2015 přihlášeno 53, z toho přijato 28 žáků.
DOD: pátek 5.11.- soukromých škol 9 -15 h, celozlínský pátek 20.11. (10 – 17 h), sobota 21. 11. 2015 (9-13 h), školní úterý 12.1. a 16. 2. 2016 (9 – 16 h). Přijímací řízení – dle kritérií: prospěch, aktivita související se zvoleným oborem (ZUŠ, olympiády, kroužky apod.). U všech oborů se předpokládá dobrý zdravotní stav. U oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika požadujeme logopedické vyšetření. Studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika připravuje žáky na práci učitelky MŠ nebo jiného zařízení pro děti předškolního a mladšího školního věku. Absolventi mohou pracovat také jako vychovatelé nebo pedagogové volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech. Dále mohou pracovat v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotních, zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost, případně v péči o jednotlivce a malé skupiny dětí v rámci mikrojeslí a mikroškolek. Absolventi oboru Sociální činnost se uplatní jako asistenti speciálních pedagogů u dětí se zdravotním postižením nebo znevýhodněním, dopomáhají při jejich běžných denních činnostech. Mohou také pracovat jako soukromí pečovatelé či asistenti handicapovaného jedince. Absolventi obou studijních oborů, kteří úspěšně vykonají maturitní zkoušku, mohou dále pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole. Absolvent učebního oboru Ošetřovatel se uplatní ve zdravotnických a sociálních zařízeních, zejména v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích. Pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání nebo bez odborného dohledu v oboru ošetřovatelství poskytuje ošetřovatelskou péči a ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné a diagnostické péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR. Ve škole lze vykonat mat. zkoušku z jednotlivého předmětu: pedagogika, psaychologie, speciální pedagogika. Studium 1 rok, 5500 Kč.

Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. na mapě:

Štítky: , , , ,
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to Top ↑