Vzdělání

Publikováno 1. ledna, 2014

Výuka jazyků – jak zvládnout komplexní znalosti jazyka

Studenti určitě výuku jazyků velmi dobře znají. Ale vědí, jak vyučování jazyků probíhá i ti lidé, kteří se jazyk neučí anebo se teprve na něj chystají?

Jak lze výuku jazyků rozčlenit?

Jazyk není jako matematika, že si sednete a počítáte. Jazyk má několik kruhů, na které je třeba se zaměřit. Protože jazyk musí být aktivní a podle toho by měla vypadat i jeho výuka.

Výuku jazyk lez rozdělit:

  1. Gramatika
  2. Psaní
  3. Čtení
  4. Mluvení
  5. Poslech

Ať jde o jazyk cizí či o náš mateřský, všechny tyto okruhy musíme perfektně ovládat. A ačkoliv se vám některé zdají směšné, všechny jsou k znalosti jazyka velmi důležité. A ani jedna z těchto položek by se neměla při výuce jazyku vynechávat či zanedbávat.

Gramatika

Jde o část, která je nejdůležitější, protože tvoří základ každé výuka jazyka. Na začátku je totiž důležité nejprve si vysvětlit, jak se vůbec skládá věta, kdy jaké spojení použít, jaké existují fráze, jak by se dané větné spojení dalo rozebrat a podobně. Vlastně jde o znalost toho jazyka. Kdy se co používá a proč. A když nebude znát tohle, tak jsme ztracení. Protože si mnohdy můžeme nějakou větu špatně přeložit či ji špatně říci a pak nám nikdo nebude rozumět.

Psaní

Je pravdou, že v jazyce je hlavní mluvení. Ale psaní je také důležitá složka, ne nadarmo je připojena k maturitním zkouškám. Jde o to, že ten jazyk do vás více vejde, když vám projde rukou. Navíc se může stát, že budete v jazyce psát nějaký dopis, ať už formální či neformální, vždy je důležité, abychom si uvědomili, jak se dané slovo píše a podobně.

Čtení

Složka, která vám může přijít směšná, protože snad každý umí číst, ale opak je pravdou. Při čtení je třeba naučit se výslovnost daného jazyka a intonaci. Kromě toho, když čteme články, tak získáváme větší rozsah slovní zásoby, což nikdy není nazbyt.

Mluvení

Jak už bylo zmíněno, jde o hlavní cíl výuky jazyka, aby se učená osoba na konci dokázala plynule bavit v daném jazyce. V té výuce je třeba, aby si každý vyzkoušel jaké to, když je donucen v tom jazyce rychle v hlavě přemýšlet a skládat věty jednu za druhou. Navíc ten jazyk uslyší od ostatních.

Poslech

Také důležitá část výuky jazyka, protože člověk slyší rodilého Angličana i s daným přízvukem.

Štítky: , , ,
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to Top ↑