Vzdělání

Publikováno 17. srpna, 2014

Studium MMS a MBA na FP VUT v Brně – zisk pro praxi

Studium MMS a MBA není jen důležitým prvkem k určité prestiži ve společnosti, ale je především důležitou aplikací širokých poznatků do praxe. Vstupní investice do studií MMS a MBA se jednoznačně vyplatí – získané znalosti od renomovaných lektorů a praktiků – jsou k nezaplacení.

Hlavním cílem mého studia MMS a MBA bylo rozšíření svých znalostí a dovedností pro zlepšení výkonnost a celkových výsledků firmy. Vsadil jsem na osvědčenou instituci – Fakultu podnikatelskou VUT v Brně. Z veřejně dostupných zdrojů je studium MBA mnohdy chápáno spíše jako zaplacený titul. Na FP VUT v Brně je však opak pravdou. Je zde jednak vysoká míra samostatnosti ve formě samostudia, tak i mnoho velmi kvalitních meetingů se zkušenými odborníky.  V mezinárodním manažerském studiu – v prvním roce studia – je při výuce kladen důraz zejména na kvalitu přednášejících, kteří mají zkušenosti nejen z vlastní řídící práce ve svých firmách, ale i ze zahraničí. Jednou z výhod tohoto programu jsou i návštěvy špičkových prosperujících zahraničních firem, čímž je možno bezprostředně poznat nejen rozdíly v realizaci zahraničních obchodních procesů, ale také získat zkušenosti přímo od vrcholových pracovníků navštívených firem. Tyto je pak možno cíleně a účelně transformovat a integrovat do vlastní strategie a řízení firmy.

Po absolvování uvedeného prvého roku studia, včetně stáže v zahraničí, posluchači pokračují druhým rokem MBA studia. Obsahová stránka navazuje na probrané moduly z již předešlého ročníku a je zaměřena zejména na strategické řízení firmy, neboť z této oblasti jsou zpracovávány disertační práce. Dále je pak výuka cílena na problémy řízení změn v rámci učící a měnící se organizace, na porozumění hloubky povahy rizik zahrnutých do jakéhokoliv manažerského rozhodování a způsobu minimalizace těchto rizik, na modelování komerčních společností ve virtuálním světě, atd. Závěr studia je pak zaměřen na zpracování disertační práce s praktickými aspekty realizace výzkumu v obchodním prostředí. Za významnou výhodu tohoto studia také považuji možnost aplikace zadaných úloh přímo na vlastní podnik. Tím mohou být zpracovány zcela konkrétní analýzy, návrhy možných řešení s jejich následnými konzultacemi s lektory a vyhodnocením jejich kladů a záporů. To vše je neocenitelné z pohledu naprosto těsného sepjetí teorie s praxí!

Po absolvování uvedených MMS a MBA studií jsem na FP VUT v Brně ještě dále pokračoval v magisterském studiu v programu Ekonomika a management, obor Řízení a ekonomika podniku. Spojením těchto tří studií jsem na FP získal velmi ucelený soubor vědomostí, který plně využívám k ještě účinnějšímu a efektivnějšímu řízení naší firmy. Její pozitivní výsledky, zvláště pak v současné celkově ekonomicky složité době, jsou i toho zásluhou! Dnes jsem velmi rád, že jsem se tak před několika lety rozhodl. Byla to velmi zajímavá léta studií a výsledek stál a stojí stále za to!

Investice do studií (MMS/MBA) se na FP VUT v Brně násobně vrací zpět a může zajistit výrazné změny a posun ve všech oblastech řízení firmy a tím i zlepšit její výkonnost a celkové výsledky. Vřele tato studia doporučuji a věřím, že bude mít pro vás stejně tak velký přínos, jako měl pro mě. Přeji hodně štěstí!

autor: Škrdlík

Štítky: , , ,
One Response to Studium MMS a MBA na FP VUT v Brně – zisk pro praxi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to Top ↑