Vzdělání

Publikováno 30. Leden, 2016

0

Školení bezpečnosti práce aneb podnikatelské povinnosti srozumitelně

Víte, že jako podnikatelé máte povinnost zajistit také školení bezpečnosti práce pro vaše zaměstnance? A máte tuto náležitost splněnou? Pokud ne, velmi rádi vám ukážeme, že realizovat takové školení bezpečnosti práce dnes není žádný velký problém, navíc vás tato povinnost ani nemusí zdržovat v práci a ještě vám může pomoci řídit vaši firmu s větší efektivitou. Dnes již totiž zvládnete takovéto školení bezpečnosti práce plně online, a tak nemusíte, jako dříve, vypisovat speciální termíny pro každého zaměstnance, zvát lektory BOZP a zařizovat jim nějakou přednáškovou a testovací místnost. Dnes to jde zkrátka mnohem jednodušeji a přehledněji, což si ukážeme v následujícím článku.

Školení BOZP jako povinnost ze zákona

Povinnost pravidelného školení zaměstnanců je daná zákonem, konkrétně přímo zákoníkem práce kde se v odstavci 5 §108 zákona č.262/2006 – zákoníku práce hovoří o tom, že  „Zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele v dohodě s odborovou organizací a se souhlasem zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zjištěné nedostatky odstraňovat“.

V zákoně se pak nikde nic nehovoří o tom, jak by takové školení či prověrka měla vypadat, nicméně v dalších předpisech o bezpečnosti práce se hovoří o tom, že by měl o tomto školení existovat jasný záznam a hlavně výsledek o přezkoušení zaměstnance. Opět to, jakou formou zaměstnance zkoušet není v zákoně specifikováno, nicméně je z jednotlivých nařízení zřejmé, že je o tomto přezkoušení nutné vyhotovit záznam, který se následně vkládá do dokumentace BOZP.

Základem každého školení je osnova

Osnova školení bezpečnosti práce je základním konceptem pro školení BOZP v každé společnosti. Tato osnova by měla vycházet z bezpečnostních rizik na pracovišti a zaměřit se na metodiku jejich řízení a odstraňování. Každá firma je specifická, nicméně existují obecné zásady bezpečnosti, které by měl každý zaměstnanec, tedy jak pracovník kanceláře, vrátný nebo skladník, znát a dodržovat. Zrovna ale poslední zmíněný skladník je pozice, ke které krom běžného školení BOZP vztahují i další povinná školení, která musí pracovník ve skladu absolvovat. Jakmile budete mít vypracovanou osnovu školení BOZP je nutné tuto také zařadit do záznamů o školení, aby případná kontrola mohla ověřit, že jste nejen své zaměstnance proškolili, ale také v jakém rozsahu a na jaké okruhy přesně.

Další povinná školení vašich zaměstnanců

Krom školení bezpečnosti práce se na vaše zaměstnance vztahují i další povinná školení a kurzy. Jsou to zejména:

Školení požární ochrany vycházejí z daného stupně požárního nebezpeční ve vaší firmě. Pokud pracujete ve stupni bez požárního nebezpečí, pak vám stačí poučit zaměstnance o základních pravidlech požární ochrany, právních předpisech, ze kterých vycházejí, povinnostech každého zaměstnance, jakým způsobem ohlašovat požár (nouzová tel. čísla) a kde najdou hasicí přístroje. Ve zvýšeném nebo vysokém stupni požárního nebezpečí už je pro vás školení požární ochrany větším oříškem a budete muset při něm krom jiného také jmenovat požární hlídky z řad zaměstnanců.

Školení řidičů se, jak by se z názvu mohlo zdát, netýká pouze profesionálních řidičů (ti mají ještě své speciální „školení řidičů z povolání“), ale všech zaměstnanců, kteří během výkonu práce řídí automobil, a to třeba i svůj na pracovní schůzky nebo na delší služební cesty. Toto školení není v zásadě nic složitého, jedná se čistě o zopakování si zásad bezpečné jízdy a jednoduchého přezkoušení, nicméně je taktéž povinné a je doporučené jej každý rok opakovat.

Školení první pomoci je poslední z povinných „všeobecných školení“, při kterém si vaši zaměstnanci zopakují popř. se naučí, jak poskytnout základní zdravotní pomoc při nejběžnějších úrazech, zdravotních příhodách a nečekaných situacích. Součástí těchto kurzů je i splnění zákonné povinnosti určení dostatečného počtu zaměstnanců, kteří budou mít první pomoc na starost, tedy firemních zdravotníků. Na nich pak následně bude stát ohlašování úrazů, poskytování základního ošetření a zapisování do knihy úrazů. Některé firmy nabízejí tento kurz i formou teambuildingu s nápaditými scénáři, kdy si vaši zaměstnanci budou moci vyzkoušet nabyté dovednosti přímo na svém pracovišti.

Všechna školení dnes zvládnete online a ještě ušetříte

Když se to takhle sepíše, tak to pro většinu malých firem vypadá jako minimálně měsíc nových povinností, na které je nutné uvolnit všechny zaměstnance a ještě zaplatit kvalifikované lektory. Naštěstí dnes existují firmy jako CRDR s.r.o., jeden z našich největších dodavatelů služeb BOZP, která vám všechna tato školení nabídne jako jeden zvýhodněný balíček, a navíc plně online. Osnovy, náplně, výklad i testování zaměstnanců se děje na internetu v unikátním rozhraní firmy, které se nazývá BOZP-SYSTEM, a které je k dispozici v demoverzi na oficiálních stránkách ZDE. Poté, co jsou pro vaši firmu vytvořeny přístupy, mohou vaši zaměstnanci bez problému kdykoliv přejít na školení BOZP a následně i splnit testovací okruhy. Vy jakožto vedoucí společnosti nebo osoba zodpovědná za BOZP ve vaší firmě přesně uvidíte, kdy který zaměstnanec školení absolvoval a s jakým výsledkem. Navíc oproti běžným školením BOZP ušetříte až 50% nákladů a nepočítaně více času.

 

Připomeňme jenom, že na povinná školení BOZP dohlíží inspektorát bezpečnosti práce, který může dle závažnosti opomenutí takového školení udělit pokutu až v řádu miliónů korun a stejně tak postupuje v případě chybně evidovaných nebo provedených školení. Proto zbytečně neriskujte sankce a svěřte problematiku BOZP do rukou odborníků, kteří se o vše postarají a zaručí, že v případě kontroly máte vše připravené tak, jak má být.

Štítky: , , ,
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to Top ↑