Peníze

Publikováno 29. května, 2015

Na jak vysokou podporu máme nárok při podání výpovědi dohodou

Máte podepsanou výpověď dohodou a chcete se zaevidovat na úřadu práce. Na jak velkou podporu máte v tomto momentě nárok?

První dva měsíce máte nárok na 65% průměrného měsíčního výdělku, další dva měsíce to je potom 50% průměrného měsíčního výdělku a po zbývající dobu, kdy máte nárok na podporu je to 45% průměrného měsíčního čistého výdělku. Pokud zaměstnanec bez závažného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám, z vlastní iniciativy, nebo uzavřel dohodu se zaměstnavatelem, pak má nárok na podporu v nezaměstnanosti 45% průměrného měsíčního výdělku, nebo vyměřovacího základu.

Co jsou závažné důvody?

Je to nezbytná péče o dítě do věku 4 let. Dále potom nezbytná osobní péče o fyzickou osobu, která podle právních předpisů je závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, což je středně těžká závislost, nebo za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby a ve stupni III a tou je těžká závislost, poslední stupeň IV znamená úplnou závislost. Pokud jde o osobu blízkou, tak se tyto podmínky nevyžadují.

Další důvod potom může být docházka dítěte do mateřské školy, či školy základní. Přihlíží se také k místu výkonu zaměstnání manžela. Dále to pak mohou být zdravotní důvody, které podle lékařského posudku neumožní dále vykonávat zaměstnání.

Vážné důvody mohou být i důvody etické, či náboženské. Proto, abyste mohli mít vyšší procentuální sazbu, je třeba prokázat fakt, že jste zaměstnání dohodou ukončili z jednoho z výše jmenovaného důvodu. Čím to můžete prokázat? Jednak lékařskými zprávami, pak také vyjádřením bývalého zaměstnavatele, nebo svědectvím jiné osoby. Ve výpovědi nemusí být tento důvod udán, stačí jej prokázat následně. Pokud budete pobírat státní podporu, pak si můžete ještě zažádat o příspěvek na bydlení a o doplatek na bydlení, což je možné na sociálním úřadě.

Štítky: , , , ,
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to Top ↑