Vzdělání

Publikováno 17. března, 2015

Nadace Tomáše Krska je vaší šancí studovat na jedné z prestižních zahraničních univerzit

nadace-martina-tomas-krsek_První postřehy stipendistů z OxforduPravděpodobně každý student vysoké školy má sen, že jednoho krásného dne bude studovat na jedné z nejprestižnějších vysokých škol. Ovšem mimořádné finanční nároky, které jsou s tímto studiem spojeny, jsou hlavním problémem. Pro ty, kteří o studium v zahraničí velmi stojí, nicméně jejich finanční situace jim tuto možnost na kvalitní vzdělání neumožňuje, je zde pomoc v podobě nadačního fondu Martiny a Tomáše Krskových, který může jejich studium zafinancovat.

Finanční prostředky z fondu manželů Krskových, které pokryjí celý rok studia, jsou připraveny pro studenty magisterského studia, kteří touží po studiu na jedné z těch nejlepších univerzit v zahraničí. Co bylo hlavní inciativou založení tohoto fondu na pomoc studentům, vysvětluje sám Tomáš Krsek: „Chtěli jsme udělat něco, co by pomohlo vzdělanosti a úspěchu mladé generace v České republice. Platit stipendia na nejlepší školy napadlo manželku.“ Fond založili manželé v roce 2011. Za dobu své existence pomohl již 18 studentům v jejich snu o prestižním vzdělání. I toto číslo je důkazem, že se rozhodně vyplatí zkusit svoje šance tímto způsobem.

Rádi bychom pomohli více studentům

nadace-martina-tomas-krsek_Study Abroad Fair 2011_2Dalším faktorem, který zvyšuje šance na přijetí vaší přihlášky k financování zahraničního studia je fakt, že v současné době je zájemců o fond manželů Krskových poměrně málo. „Rádi bychom významně rozšířili počet žadatelů“, říká zakladatel Tomáš Krsek, „máme jich naprostý nedostatek“ doplňuje. Malý zájem o stipendium, které může být až ve výši jednoho milionu korun, je proto překvapivým zjištěním. Jedním z možných důvodů je také skutečnost, že studenti nejsou dostatečně informování o svých možnostech ve studiu na zahraničních prestižních univerzitách, což je velká škoda.

Vedle již zmíněné neinformovanosti v této věci, je dalším možným faktorem v nedostatečném zájmu také to, že nadace poskytuje studentům uhrazení školného pouze po dobu prvního roku jejich studia. Tudíž výše ostatních výdajů, které budou při jejich studiu mimo Českou republiku, může být dalším bodem, který je odrazuje. Tomáš Krska je ovšem optimista „ Některé magisterské obory jsou jednoleté, u těch dvouletých jsou studenti schopni si většinou zajistit financování pro druhý rok sami. Například získají prospěchové stipendium nebo pracují pro univerzitu či obdrží jiné příspěvky od školy. Dle našich dosavadních zkušeností zatím žádný z našich stipendistů nemusel školu pro nedostatek prostředků opustit“ říká směrem k potenciálním uchazečům o stipendium Tomáš Krsek.

nadace-martina-tomas-krsekKvalitní a prestižní vzdělání na zajímavých studijních programech je zajištěno skutečností, že nadace manželů Krskových podporuje své studenty pouze ve studiu na těch nejlepších univerzitách po celém světě. Ostatně seznam těchto univerzit, kde studují mladí studenti díky pomoci nadačního fondu Martiny a Tomáše Krskových můžete najít na webové adrese krskafoundation.cz. Momentálně si uchazeči mohou vybrat z 38 univerzit jak v Evropě, tak také například v USA, Kanadě a v dalších zemích. Najít na seznamu můžete i takové jména univerzit jako Harvard, Stanford, Yale, Princeton a samozřejmě i Oxford. Univerzity jsou do tohoto seznamu vybírány podle aktuálního žebříčku nejlepších světových univerzit. Ty jsou porovnávány z celkového počtu 1200 univerzit například i podle počtu držitelů významné Nobelovy ceny či také Fieldsových medailí.

Finance obdrží studenti po přijímacím řízení

V případě, že se vaše škola neobjevila na seznamu, nemusíte v žádném případě zoufat. „Myšlenka našeho programu je podporovat studium na těch nejlepších světových školách. Pokud si ale uchazeč vybral jinou školu, která však patří ke světové elitě, ať se nám určitě ozve“ uklidňuje uchazeče Tomáš Krsek. Důležitou podmínkou je také to, že finanční podpora je poskytnuta pouze studentům, kteří jsou už na prestižní univerzitu přijati. V případě zájmu o studium na univerzitě, která není na seznamu, se určitě připravte na otázky, které pravděpodobně budou nadaci zajímat. Týkat se mohou například toho, co přesně chcete na vámi vybrané škole studovat, či jaký výzkum by vás zajímal.

Titul bez dluhů

Jestliže se svou žádostí uspějete, rozhodně to neznamená, že máte určité profesní závazky vůči nadaci. Díky studiu na jedné z nejlepších univerzit světa se vám bezpochyby otevřou nové možnosti pro vaši kariéru, o kterých se může většině studentů jen zdát. S takto kvalitním vzděláním pro vás nebudou existovat žádná omezení a v podstatě můžete vykročit kterýmkoliv směrem, kterým jen budete chtít. „Stipendisté se zavazují pouze k tomu, že pro nadaci vystoupí v rámci tří přednášek s cílem zpopularizovat naše stipendia na školách“ doplňuje zakladatel nadace. Dále po vás bude po dobu pěti let požadováno, abyste každý rok vypracovali esej o 5000 znacích na dané téma, které vybere nadační fond.

V žádném případě se také nezavazujete k návratu zpět do České republiky. „Hlavním smyslem naší nadace je dát studentům možnost svobodné volby. My pochopitelně doufáme, že se dříve či později většina z nich vrátí domů a získané prvotřídní vzdělání uplatní v České republice“ věří Tomáš Krsek.

Tomáš Krsek je spolumajitelem společnosti Škoda Transportation, kde je i předsedou představenstva. Ovšem spojitost s touto společností a fondem byste hledali marně. „Nadace je naše soukromá aktivita, se Škodou Transportation nijak nesouvisí“ vysvětluje.

Již dva studenti z celkového počtu osmnácti, kteří díky tomuto fandu mohli studovat na nejlepších světových univerzitách, se vrátili zpět domů a našli uplatnění přímo v plzeňské společnosti. Konkrétně jde o Pavla Haita a Jana Černého. „Velmi mě jejich volba těší, ale zcela jistě to není cesta, kterou by museli stipendisté nutně absolvovat. Například Honza se pro práci ve Škodě Transportation rozhodl sám, lákala jej mimo jiné práce pro českou společnost“ říká k těmto dvou případům Tomáš Krsek.

Podmínky přijetí do nadačního fondu Martiny a Tomáše Krskových

A jak to tedy je s podmínkami, které musí splňovat každý uchazeč o toto stipendium? V první řadě je stěžejním bodem doklad o přijetí na jednu z univerzit, který tento program podporuje. Dalším kritériem je, že studijní obor, který si uchazeč vybere, musí být magisterský. Maximální věk uchazeče musí být 25 let. Mezi požadované dokumenty, které nadace potřebuje od žadatele, patří: životopis v českém jazyce, informace o škole na kterou je přijat, esej, která bude mít 3600 znaků a bude popisovat jeho motivaci ke studiu na vybrané škole a bude napsaná v českém jazyce. Dále by v eseji měl žadatel popsat jeho očekávání ze studia a plány do budoucna. Dalším požadavkem je doložení toho, že majetkové poměry studenta a jeho rodiny jsou v rozporu s možností financování studia. Jedním z nejdůležitějšího potvrzení je to, že student žádal o stipendium na vybranou školu, jež mu bylo ovšem odmítnuto, nebo poskytnuto jen částečně. Uchazeči, kteří budou vybráni, budou následně pozvání na osobní pohovor, jehož součástí je také psychologicko-inteligenční test. Poté bude rozhodnuto, kterým uchazečům bude stipendium poskytnuto a kterým bohužel ne.

Krsek Foundation

Čeští studenti nemusí jen snít o svém studiu na jedné z nejprestižnějších univerzit světa, ale díky tomuto fondu se jejich sen může stát realitou. Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových poskytuje stipendia studentům na magisterských programech na prvotřídních univerzitách, o nichž mohou žádat studenti jak technických, tak i přírodovědeckých věd, ekonomie, historie i politologie. Od roku 2011, kdy byl tento fond založen, bylo podpořeno již osmnáct studentů, kteří museli splňovat všechny podmínky výběrového řízení. Díky tomuto fondu je možnost studia a získání kvalitního vzdělání daleko reálnější. Uchazeči si mohou vybrat jednu z 38 světových univerzit, kde mohou studovat. Fond poskytuje studentům stipendium na jeden rok studia, který uhradí přímo na školní účet.

Tomáš Krsek

Je předsedou představenstva společnosti Škoda Transportation a.s..

Studoval na Ekonomické fakultě Západočeské univerzity. Po ukončení tohoto studia pracoval dva roky jako makléř. Po této zkušenosti nastoupil Tomáš Krsek jako asistent finančního ředitele do Škoda Plzeň. Roku 1996 nastoupil na pozici vedoucího projektového financování ve firmě Škoda Steel.

Tomáš Krsek od roku 1999 působí jako finanční ředitel společnosti Škoda a sehrál jednu z nejdůležitějších rolí při její záchraně a transformaci. Také pracoval na několika neméně důležitých pozicích ve vedení Škoda Holding. Předsedou představenstva a také generální ředitelem Škody Holding se stal v roce 2009. V roce 2010 spolu s dalšími investory odkoupil Škodu Transportation. Téhož roku se stal také předsedou představenstva společnosti Škoda Transportation.

Štítky: , ,
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to Top ↑