Peníze

Publikováno 31. července, 2018

Svěřte vedení účetnictví profesionálům

 

Musíte vést účetnictví pro svoje podnikání a hledáte spolehlivé účetní? Oslovte odbornou firmu, která zpracuje vše za Vás. Profesionální firma Vám zajistí aktualizaci všech interních předpisů nutných k vedení účetnictví ve Vaší firmě. Vaší povinností bude dokládat jí potřebné dokumenty. Vedení účetnictví řeší zákon o účetnictví, pro vedení daňové evidence je nutné znát zákon o daních z příjmů. Základ daně tvoří rozdíl mezi příjmy a výdaji. Účetnictví komplexněji sleduje hospodaření firmy, hospodářský výsledek se zjistí rozdílem mezi výnosy a náklady. Odborníci Vám poskytnou také veškeré informace k vedení auditu účetní uzávěrky.

Audit účetní uzávěrky je kontrola účetních výkazů auditorem. Audit se řídí jasně danými ustanoveními, zákonem o obchodních korporacích, zákonem o účetnictví a zákonem o auditorech. Díky auditu se zvýší spolehlivost Vaší firmy a také se mohou snadno najít chyby v účetnictví. Průběh auditu začne plánováním procesu, zde je důležité, zda je audit opakovaný, nebo zcela nový. Auditor podle informací získaných o velikosti podniku rozhodne o testování spolehlivosti a testování věcné správnosti účetnictví podniku. Sledují se zůstatky a veškeré operace v účetnictví a účetní uzávěrce. Audit se provádí za určité účetní období, většinou jde o kalendářní rok. Pracovní postup se řídí metodikou Komory auditorů ČR, je vždy přizpůsoben na míru podmínkám a oboru činnosti podniku, stejně jako velikosti účetní jednotky. Průběh může probíhat osobním jednáním, telefonicky či mailem. K realizaci auditu se používá auditorský software, spis auditora je v digitální formě. Po provedení auditu sepíše auditor auditorskou zprávu.

Obraťte se na naši Daňovou kancelář v Brně, poskytneme Vám naše letité zkušenosti v oboru účetnictví a Vy se můžete v klidu soustředit na Vaše podnikání.

Štítky:
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to Top ↑