Střední odborné učiliště

Publikováno 1. Červenec, 2016

0

SOU u Krbu

Zkratka SOU znamená střední odborné učiliště. Tato škola patří mezi školy, které mají dlouholetou tradici. Nachází v hlavním městě Praze. V roce 2006 oslavilo učiliště výročí 120 let své existence.

Přímo navazuje na dřívější Střední odborné učiliště Ondříčkova 48, Praha 3, které v červenci 1996 převzalo areál SOU u Krbu. Nynější sídlo se nachází na ulici u Krbu 521 v Praze – Malešicích. Jedná se o školu gastronomie. Takže zde studují budoucí kuchaři, cukráři a číšníci.

Nabídka studijních a učebních oborů SOU u Krbu

Škola připravuje budoucí kuchaře, číšníky a cukráře ve tříletých oborech vzdělání s výučním listem. Původní obor vzdělání s maturitou číšník-servírka byl od roku 2009/2010 nahrazen oborem vzdělání Gastronomie zakončeným maturitní zkouškou. Úspěšným absolventům tříletých oborů nabízí škola dvouleté denní nástavbové studium zakončené maturitou.

Od 1. 9. 2009 se žáci všech oborů připravují na budoucí povolání podle nových Školních vzdělávacích programů, které jsou v souladu se schválenými Rámcovými vzdělávacími programy pro uvedené obory.

Přehled oborů vzdělání

● Kuchař

● Číšník/ servírka

● Cukrář

Jedná se o tříleté učební obory. Přijímací řízení probíhá na základě výsledků ze základní školy a přijímacího pohovoru s uchazečem. Cílem pohovoru je potvrdit zájem o studium. Studium je po třech letech ukončeno závěrečnou zkouškou. Absolventi dosáhnou středního odborného vzdělání s výučním listem.

● Gastronomie

Studijní obor Gastronomie se řadí mezi čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou. Jedná se o náhradu oboru vzdělávání Číšník- servírka. Jeho cílem je příprava žáků pro pozice v provozovnách gastronomických služeb. Studium je zakončeno státní maturitní zkouškou.

Způsob výuky a praxe u studijního oboru

Teoretická výuka probíhá v prostorách školy. Odborný výcvik je organizován především ve střediscích předních pražských hotelů a v restauracích s vyšší úrovní služeb. Absolventi se uplatní především v hotelových restauracích mezinárodních hotelů a ve střediscích s vyšší formou obsluhy. Po složení maturitní zkoušky mohou absolventi tohoto oboru pokračovat ve studiu na vysoké škole, případně v různých formách pomaturitního studia.

Způsob výuky a praxe u učebních oborů

Teoretická příprava a odborný výcvik se střídají v týdenních cyklech. Teoretické vyučování zajišťuje škola ve svých prostorách v ulici U Krbu 45, Praha 10. Škola je velmi dobře vybavena, pro výuku má k dispozici 8 pavilónu v prostorné zahradě. Odborný výcvik probíhá na řadě pracovišť po celé Praze – především v restauracích předních pražských hotelů, ale i v jiných stravovacích zařízeních. Vzdělávání je v souladu s platnými předpisy, kromě odborné složky zahrnuje všechny složky vzdělávání v návaznosti na vědomosti a dovednosti získané na základní škole. Po absolvování studia mohou žáci pokračovat v dalším vzdělávání na nástavbovém studiu zakončeném maturitou.

Štítky:
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to Top ↑