Práce

Publikováno 15. srpna, 2017

Nepodceňujte bezpečnost práce, předejdete katastrofám

Bezpečnost na pracovišti by měla být vždy na prvním místě u majitele firmy, obchodu, provozovatele průmyslového provozu i restauračního zařízení. I když se dnes kladou vyšší nároky na používání pracovních ochranných pomůcek, stejně je míra úrazů a nehod s fatálními následky v práci alarmující. Může to být z důvodů liknavosti samotných vedoucích pracovníků, ale i ze strany zaměstnanců, kteří si myslí, že se u nějaké aktivity bez ochranné přilby, rukavic, pevné obuvi nebo štítu obejdou.

Pravidelná školení zaměstnanců mají být samozřejmostí

Nejvyšší procento pracovních úrazů je podle oficiálních statistik zaviněno právě nedostatečným používáním ochranných pomůcek, oděvů a nedodržováním bezpečnostních předpisů. Školení zaměstnanců v pravidelných intervalech má majitel společnosti zařídit i pro pracovníky v administrativě. Nedozírné následky má nedůsledná ochrana především v hutním, strojírenském a automobilovém průmyslu. Ovšem ani zaměstnanci hotelů, správci budov či ostraha objektu se neobejdou bez důsledného poučení o bezpečnosti práce.

Je povinností vedoucího, aby zajistil dostatečné ochranné pomůcky

Pokud si myslíte, že u vás na pracovišti ochranné pomůcky scházejí, nerozpakujte se zaměstnavatele o ně požádat. Na většinu z nich máte nárok a je v zájmu vedoucího, aby pracoviště a zaměstnance pomůckami vybavil. Pracovní obuvrespirátor, rukavice, přilba, ochranný oděv, stejně jako důsledné odvětrávání, klimatizace, dodržení protipožárních předpisů jsou podloženy zákonnými ustanoveními, na něž by měli zaměstnanci a jejich řídící pracovníci brát zřetel.

Kompletní nabídka potřeb ochrany hlavy, sluchu, zraku a celého těla

Záleží, na jakém pracovišti se pohybujete. Administrativní pracovníky nevybavíme přilbou a pevnou obuví s kovovou špičkou, stejně jako pracovníky z hutního a strojního průmyslu nebudeme zatěžovat pravidly vaření kávy a používání mikrovlnné trouby v kuchyňce. Komplexní sortiment ochranných pomůcek a oděvů je zaměřen i na potřeby pro výškové práce, stejně jako na drogistické zboží, jímž je třeba vybavit umývárny, toalety a šatny na pracovištích.

Štítky:
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to Top ↑