Kariéra

Publikováno 26. března, 2023

Jak funguje v praxi dlouhodobý pobyt pro cizince?

Cizinec může v Česku pobývat v rámci tzv. dlouhodobého pobytu. Co to znamená v praxi a jakým způsobem probíhá jeho získání?

Co je dlouhodobý pobyt 

Jak vymezuje české ministerstvo vnitra, žádost o dlouhodobý pobyt si cizinec smí podat za splnění těchto podmínek:

 • žadatel na území pobývá na vízum k pobytu nad 90 dnů
 • žadatel hodlá na území přechodně pobývat po dobu delší než 1 rok
 • trvá-li zároveň stejný účel pobytu

Obecně tento typ oprávnění jeho držiteli umožňuje pohyb po schengenském prostoru. Ovšem pobyt v ostatních státech nesmí překročit vymezenou délku 90 dnů během jakýchkoli 180 dnů a musí mít nevýdělečný charakter.

Jednotlivé typy pobytu mají účel následující: 

 • dlouhodobý pobyt za účelem studia
 • dlouhodobý pobyt za účelem vědeckého výzkumu
 • dlouhodobý pobyt za účelem hledání zaměstnání
 • dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnání
 • dlouhodobý pobyt za účelem podnikání
 • dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny
 • dlouhodobý pobyt za účelem investování
 • zelená karta
 • modrá karta

Jak se podává žádost o dlouhodobý pobyt

Standardně je nutné žádost směřovat na pracoviště ministerstva vnitra. Vždy ji podává cizinec osobně.

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu bez předchozí podmínky pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů lze ve stanovených případech podat na zastupitelském úřadu ČR, uvádí oficiální informace z ministerstva vnitra.

Podat je ji nutné nejdříve 120 dnů před skončením platnosti dosavadního povolení k dlouhodobému pobytu či dlouhodobého víza.

O udělení dlouhodobého pobytu bez předchozího pobytu na území České republiky je možné požádat při splnění zákonných požadavků v případě sloučení rodiny, studia, vědeckého výzkumu, zaměstnanecké karty a modré karty.

K žádosti se přikládá:

 • cestovní doklad
 • fotografie
 • doklad potvrzující účel pobytu
 • doklad o zajištění ubytování
 • doklad o zajištění finančních prostředků
 • doklad o zdravotním pojištění

Případně také:

 • souhlas rodiče
 • potvrzení o bezdlužnosti

Kdo a jak rozhoduje o žádosti

Žádost musí být podána v souladu s podmínkami zákona o pobytu cizinců. Lhůty jsou obecně stanoveny individuálně pro každý konkrétní typ pobytu. A jsou opět také uvedeny ve výše jmenovaném zákoně.

Standardně o výsledku řízení rozhoduje pracoviště, na které byla žádost podána. To znamená ministerstvo vnitra, případně příslušný zastupitelský úřad.

Co následuje po kladném nebo záporném posouzení žádosti

Je-li žádosti vyhověno, žadatel obdrží vízum k pobytu nad 90 dní za účelem převzetí povolení k pobytu. Do ČR tedy na základě tohoto dokladu přicestuje a podrobí se ohlašovací povinnosti a sejmutí biometrických údajů. Ve lhůtě do 60 dnů si pak cizinec přebírá samotné povolení k dlouhodobému pobytu.

V případě, že by naopak příslušné pracoviště vydalo verdikt zamítavý, existuje možnost se pro všechny typy pobytů také proti tomuto rozhodnutí odvolat. Podat je možno odvolání v 15denní lhůtě.

Štítky:
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to Top ↑