Vzdělání

Publikováno 1. února, 2017

Firemní školení, které nás baví

Každá firma musí pravidelně pro své zaměstnance zajistit školení, aby měli aktuální informace i znalosti. Většinou jsou firemní školení zdlouhavé a pro zaměstnance nudné, protože je jim předáváno spoustu informací v krátkém čase. Ale když je školení nebaví, tak jejich vnímání nebude stoprocentní, není lepší vymyslet zábavnou cestu, aby si zaměstnanci informace opravdu osvojili?

Jedna velká přednáška, jako ve škole

Většina firemních školení probíhá v podobě přednášky, kdy musíte tak jako ve škole sedět, poslouchat a případně si psát některé důležité informace. Některé školení končí testováním či jiným prověřením, že jste opravdu poslouchali. Bohužel mnoho lidí neudrží pozornost tak dlouho, aby si zapamatovali všechny věci. Pravdou je, že takováto nudná školení nemají mnoho užitku, mnohem lépe je, když si člověk danou věc hned otestuje, protože pak si to lépe zapamatuje, ovšem ne ve všech případech je to možné.

Prezentace a interaktivní aktivity

Mnoho školitelů doplňuje své přednášky různými prezentacemi, na kterých se objevují základní informace. Pravdou je, že i prezentace může být zpestřením firemního školení, protože osoby nový informace nejen slyší, ale také vidí, takže si je lépe zapamatují. Ovšem toto řešení není úplnou výhrou, protože stále chybí to osvojení.  Aby si zaměstnanci mohli nové informace hned osvojit, potřebují je vyzkoušet nebo na něčem otestovat, a proto je dobré vymyslet nějaké interaktivní aktivity. Spoustu prezentací dovoluje vytvořit různé aktivity, které lidé na školení budou muset splnit.

Umělé situace

Při každém školení lze vymyslet nějakou aktivitu. Například, jestli se jedná o zaměstnání, kde je potřeba lidi školit při kontaktu s lidmi, můžete vytvořit umělé situace, kdy vytvoříte rádoby schůzku a pomocí toho si může zaměstnanec vyzkoušet, jak bude klient reagovat. Pravdou je, že nikdy nelze nearanžovat každou situaci, protože každý klient může reagovat úplně jinak, ale aspoň se daná osoba naučí, jak odpovídat a také improvizovat. Pokud se jedná o jiné zaměstnání, musíte vymyslet jinou aktivitu, ale vždycky to nějak jde. A rozhodně je to dobře, neboť tak si to zaměstnanec opravdu vyzkouší a budou mu informace bližší.

Příjemné prostředí je důležité

Kromě vymýšlení aktivit, kterými si mohou zaměstnanci nové informace nejen vštěpit, ale také lépe osvojit je důležité i prostředí, ve kterém se firemní školení bude konat. Většinou se jedná o nějaké velké místnosti přímo v budově, kde chodíte běžně do práce. Někdy jsou zaměstnanci nucení přejíždět i na větší pobočky firmy, ovšem tato prostředí mnohdy lidi znervózňuje a také si mohou připadat jakoby byli stále v práci. Zaměstnavatel by měl myslet na to, že školení by mělo být příjemné, protože i atmosféra může velmi ovlivnit to, co si lidé ze školení odnesou. A proto můžete zvolit třeba restauraci či nějaké neutrální místo, kde se budou všichni cítit dobře.

Firemní školení nemusí být vždy jen nudné, naopak když se bude školitel snažit, tak si odneste nejen spoustu nových informací, ale také pěkné zážitky a zkušenosti.

Štítky:
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to Top ↑